Prašymo forma

PRAŠYMO FORMA

Asociacijos “Lenkijos Financial Markets Institute” narystės prašymo forma pagal LFMI Asociacijos Įstatų 4 punktą “Asociacijos nariai”.

Instituto nariais kviečiami tapti aktyvūs ir iniciatyvūs rinkos dalyviai, nes aktyvi komunikacija yra efektyvių sprendimų pasiūlymų ir jų įgyvendinimo priemonė. Narystė atvira verslo įmonėms, finansų ir viešojo sektoriaus organizacijoms, suinteresuotoms Lietuvos finansų rinkos ir finansinių paslaugų sektoriaus plėtra.

NARYSTĖS PRIVALUMAI:

Tapdami instituto nariais Jūs padėsite sumažinti atotrūkį tarp verslo, mokslo ir reguliavimo institucijų.

Narystė užtikrins Jūsų balsą, formuojant pagrindines finansų rinkų tyrimų kryptis bei skatinant informacijos sklaidą ir didinant visuomenės supratimą apie finansų sektorių.

Būsite kviečiami dalyvauti kasmetinėje finansų rinkų konferencijoje, debatuose, forumuose ir apskritojo stalo diskusijose.

Būsite pirmieji, gaunantys naujausių tyrimų rezultatus, prisijungsite skatinant mokslinius tyrimus ir vystymą.

Užtikrinsite savo ženklo matomumą tarp finansų sektoriaus dalyvių ir finansų bei reguliavimo institucijų.

Turėsite unikalią galimybę plėsti ir palaikyti ryšius su kitais instituto nariais, gauti kvietimus į renginius ir dalintis gerąja praktika.

JURIDINIO/FIZINIO ASMENS DUOMENYS: