architecture, building, amsterdam-1448221.jpg
architecture, building, amsterdam-1448221.jpg

Mūsų misija

Skatinti efektyvią ir diversifikuotą vietos finansų rinką, stiprinant jos infrastruktūrą ir kuriant vertę tiek kapitalo tiekėjams tiek jo naudotojams, tiek rinkos žaidėjams.

Inicijuoti ir organizuoti mokslinius tyrimus aktualiais finansų rinkų klausimais bei siūlyti kompetentingus akademinės bendruomenės bei profesionalų nuomone pagrįstus savalaikius sprendimus.

Skleisti žinias apie finansų rinkas plačiajai visuomenei, verslo organizacijoms, valdančioms institucijoms ir rinkos dalyviams pabrėžiant stiprios, gyvybingos, diversifikuotos finansų rinkos Lietuvoje būtinybę.

Strateginiai tikslai

Subalansuotas Lietuvos verslo įmonių kapitalo finansavimas (veiklos pradžios – parengiamojo ciklo – rizikos kapitalo – privataus kapitalo – bankų finansavimo – vertybinių popierių biržos kapitalo finansavimo priemonių sąveika).

Institucinių investuotojų skatinimas aktyviau veikti vietos kapitalo rinkoje.

Patrauklesnės Lietuvos finansų rinkos kūrimas užsienio investuotojams, keliant naujas idėjas, siūlant naujus finansinius instrumentus, skatinant užsienio investicijas; siekis būti pavyzdžiu mažiau išvystytoms užsienio finansų rinkoms.

Pozicionuoti institutą kaip solidžių, patikimų ir profesionalių žinių šaltinį viešuose debatuose ir visuomenės informavimo priemonėse.