ES remiamomis paskolomis ir rizikos kapitalo fondais gali pasinaudoti įmonės, nepriklausomai nuo jų dydžio ir veiklos pobūdžio. ES teikia finansinę paramą ir garantijas, kad vietos bankai, verslo investuotojai ir rizikos kapitalo įmonės galėtų paprasčiau skolinti pinigus ar investuoti į jūsų įmonę.

 • Galima gauti įvairų finansavimą: paskolų, mikrofinansavimą, paskolų garantijų ir rizikos kapitalo.
 • Sprendimą skirti ES lėšų priims vietos finansų įstaiga (bankas, neformalus investuotojas arba rizikos kapitalo įmonė).
 • Šios įstaigos nustato ir tikslias finansavimo sąlygas – sumą, trukmę, palūkanų normas ir mokesčius.
 • Turite teisę gauti iš kredito įstaigos informacijos apie jos priimtą sprendimą dėl kredito. Neigiamo atsakymo atveju ji gali padėti jums suprasti savo finansinę būklę ir įgyti daugiau galimybių gauti finansavimą ateityje.
 • Galimos ES lėšos:
  • Programa COSME – paskolos mažosioms ir vidutinėms įmonėms iki 150 000 EUR.
  • Programa „InnovFin“ – paskolos ir garantijos novatoriškoms įmonėms, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų finansavimas.
  • Programa „Kūrybiška Europa“ – paskolos kultūros ir kūrybos sektorių mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
  • Užimtumo ir socialinių inovacijų programa (EaSI) – paskolos iki 25 000 EUR labai mažoms įmonėms ir pažeidžiamiems asmenims, norintiems steigti ar plėtoti labai mažą įmonę, ir iki 500 000 EUR vertės investicijos į socialines įmones.
  • Europos struktūriniai ir investicijų fondai – paskolos, garantijos, nuosavo kapitalo finansavimas arba dotacijos.
  • Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas – verslo paskolos, mikrofinansavimas, paskolų garantijos ir rizikos kapitalas.