LFMI naujienos

2015-05-14

Trečioji Tarptautinė Finansų Rinkų Konferencija. Pranešėjų pristatymus galite rasti ČIA

Trečiojoje Tarptautinėje Finansų rinkų konferencijoje, organizuotoje kartu su LR Finansų Ministerija buvo aptartos Europos Sąjungos ir globalių finansų rinkų plėtros tendencijos,  apsikeista nuomonėmis apie įmonių (tarp jų – ir valstybės valdomų įmonių) dalyvavimo kapitalo rinkose galimybes bei apie įvairius inovatyvius mažų ir vidutinių įmonių finansavimo metodus. Taip pat buvo diskutuota EK pozicijos dėl kapitalo rinkų sąjungos kūrimo, apžvelgtos priemonės, kaip galima būtų stiprinti ir plėsti Europos Sąjungos kapitalo rinkas, siekiant sudaryti geresnes sąlygas visoms įmonėms (ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms) gauti finansavimą  bei užtikrinti daugiau ir įvairesnių finansavimo šaltinių, sumažinant priklausomybę nuo bankų finansavimo.

Šiais metais renginyje pranešimus skaitė tarptautiniu mastu pripažinti akademikai, Europos Sąjungos politikos formuotojai, finansų rinkų profesionalai, verslo ir valdžios institucijų atstovai iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Šveicarijos, Austrijos, Rumunijos, Švedijos, Danijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

„Konferencijos metu aptartos įžvalgos parodė, kad, norint paskatinti ES ekonomikos augimą ir sukurti naujas darbo vietas, itin svarbu plėtoti finansų rinkas ir finansinių instrumentų spektrą, kuriais galėtų pasinaudoti įmonės, ypač mažos ir vidutinės. Todėl tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu pradėta aktyviai diskutuoti apie bendros ES kapitalo rinkų sąjungos kūrimą. Šis uždavinys neabejotinai išliks vienas iš svarbiausių artimiausių metų darbų“, - teigė finansų viceministras Algimantas Rimkūnas.

KONFERENCIJOS DALYVIŲ PRANEŠIMAI:

Anjalika Bardalai - Innovative Methods of SME Financing

Arturo Bris - The Role of Financial Markets in Competitiveness.The Case of Lithuania

Audrius Zabotka - Financial instruments facilitating SME

Chris Golden - Development of European Bond Markets

Grzegorz Konieczny - The Romanian Experience. SOEs success in Capital Markets (1 dalis)

Grzegorz Konieczny - The Romanian Experience. SOEs success in Capital Markets (2 dalis)

Jekaterina Govina - Regulation as the (dis)incentive for the crowdfunding

Kasauskas Darius - SOEs and Capital Markets

Marc Rapp - Financial Market Structure and Economic Growth

Martin Eriksson - Bonds as an attractive funding source

Mihkel Torim - Equity market development