Spaudos pranešimai

2013-07-03

Pokyčiai atveria naujus kelius Lietuvos finansų rinkai, teigia Lietuvos finansų rinkų institutas

Plačiau:

http://www.balsas.lt/naujiena/741314/pokyciai-atveria-naujus-kelius-lietuvos-finansu-rinkai-teigia-lietuvos-finansu-rinku-institutas/2